Al  Mateu
 
 

Quan se’l veu allà a la plaça
tothom pensa dintre seu,
com pot ser que cada vespre
hi jugui l’avi Mateu?

 
I és que potser no recordeu
que per a qualsevol infant
la joguina més bonica
és jugar amb algú de gran.

 
D’una  filòloga  que  hi  havia  jugat  de  nena


 

 

0   Jocs  sense  material
 
E l   b o r i n o t
Un jugador amb el palmell de la mà a l’esquena, ha de dir qui li pica la mà
 

1   Jocs d’aigua
 
O m p l i r   r à p i d
Cal un got i un pot per omplir per jugador. Qui l’omple primer guanya
 

2   Jocs  de  corda
 
L ‘ a s s e r r a   c o s s o s
Saltar a corda
 
E l   t a l l a   c o s s o s
Lligada en un arbre es fa girar la corda i els jugadors l’han de passar per sota
 
E l   t r e n c a   c a m e s
Un jugador agafa la corda amb un genoll clavat al terra, se la passa pel davant i pel darrere de manera que els jugadors que l’encerclen l’han de saltar.
Vegeu    el  trenca  cames
 
T r e u r e   p e ç a
Tot saltant-la el jugador es posa i es treu la jaqueta
 
E l   r e l l o t g e
Mentre el jugador la salta es va comptant. Guanya qui la salta més estona
 
F e r   u n   p o n t   d e   m i c o
Es lliga en dos arbre i s’ha de passar per sobre)
 
R e m u n t a r   t u r o n s
Es lliga en un arbre dalt d’un turó i els jugadors han d’anar pujant
 

3   Jocs  de  corda  amb  pilota
 
T e v a   i   m e v a
Es fa servir de xarxa i s’hi juga a voleibol
 
E l   p i c a   c u l s
S’hi lliga una pilota, un l’agafa i el jugador xuta i corre evitant que el toqui
 
E s q u e r r a   i   d r e t a
S’hi lliga una pilota, un l’agafa i el jugador xuta amb dreta i esquerra
 

4   Jocs  de  corda  amb  cons
 
E l   t r i n e u
Un tiba una capsa de fruita on seu el jugador que tomba els cons
 
L a   c o r r i o l a   i   l a   s í n i a
Es lliga a la branca d’un arbre i s’hi gronxa el jugador
 

5   Jocs  de  pilota
 
L ‘ e s t à t u a   s o b r e   u n   p e d e s t a l
Tir al blanc al jugador amb barret dalt d’un pot
 
L a   b o m b a   e x p l o t a
Els jugadors se la passen, un, ulls tapats, diu “ja”. Qui la té perd
 

6   Jocs  de  cons
 
T o m b a r   a n a n t   i   e n   t o r n a n t
Qui en tomba primer una filera, guanya
 
L l u i t a   d i n s   u n   c e r c l e
Joc de dos
 
G i m c a n a   e n   b i c i c l e t a
Cursa cronometrada on els participants han de superar dificultats
 

7    Jocs  amb  objectes  de  drap
 
D e s f e r   e l s   d e u   n u s o s
De tires de drap
 
C o m p e t i r   a m b   b i t l l e s
Per tombar-les es fa servir una pilota de drap
 

8    Jocs  de  baldufes
 
E n s e n y a m e n t   p r à c t i c
S’ensenya la tècnica de fer-les rodar i a fabricar-ne amb diversos materials i la imaginació
Vegeu    el  joc  de  la  baldufa
 
C o m p e t i c i ó   s o b r e   m o q u e t a
S’hi pot fer girar més d’una baldufa per comprovar quina dura més
 

9   Fer  volar  un  estel
 
E n s e n y a m e n t   p r à c t i c
S’ensenya a construir i a fer-lo planejar