Cal  Balaguer   l’antiga  botiga
 
bbalaguer f

Horari     Divendres  15 a 17h    Dissabte i diumenge  11 a 13h
 
 
Jugant  amb  la  baldufa
 

 
 
 
Jugant  amb  el  tirador
 
 
 
Jugant  amb  les  fletxes
 
 
 
Jugant  amb  els  cotxes
 
 
 
Jugant  amb  la  corda
 
 
 
Jugant  al  pica culs
 

 
 
 
Jugant  amb  el  patinet
 
 
 
Jugant  amb  els  amics

 
 
 
Tots  els  jocs
 


 

0   Jocs  sense  material
 
E l   b o r i n o t
Un jugador amb el palmell de la mà a l’esquena, ha de dir qui li pica la mà
 

1   Jocs d’aigua
 
O m p l i r   r à p i d
Cal un got i un pot per omplir per jugador. Qui l’omple primer guanya
 

2   Jocs  de  corda
 
L ‘ a s s e r r a   c o s s o s
Saltar a corda
 
E l   t a l l a   c o s s o s
Lligada en un arbre es fa girar la corda i els jugadors l’han de passar per sota
 
E l   t r e n c a   c a m e s
Un jugador agafa la corda amb un genoll clavat al terra, se la passa pel davant i pel darrere de manera que els jugadors que l’encerclen l’han de saltar.
Vegeu    el  trenca  cames
 
T r e u r e   p e ç a
Tot saltant-la el jugador es posa i es treu la jaqueta
 
E l   r e l l o t g e
Mentre el jugador la salta es va comptant. Guanya qui la salta més estona
 
F e r   u n   p o n t   d e   m i c o
Es lliga en dos arbre i s’ha de passar per sobre)
 
R e m u n t a r   t u r o n s

Es lliga en un arbre dalt d’un turó i els jugadors han d’anar pujant
 

3   Jocs  de  corda  amb  pilota
 
T e v a   i   m e v a
Es fa servir de xarxa i s’hi juga a voleibol
 
E l   p i c a   c u l s
S’hi lliga una pilota, un l’agafa i el jugador xuta i corre evitant que el toqui
 
E s q u e r r a   i   d r e t a
S’hi lliga una pilota, un l’agafa i el jugador xuta amb dreta i esquerra
 

4   Jocs  de  corda  amb  cons
 
E l   t r i n e u
Un tiba una capsa de fruita on seu el jugador que tomba els cons
 
L a   c o r r i o l a   i   l a   s í n i a
Es lliga a la branca d’un arbre i s’hi gronxa el jugador
 

5   Jocs  de  pilota
 
L ‘ e s t à t u a   s o b r e   u n   p e d e s t a l
Tir al blanc al jugador amb barret dalt d’un pot
 
L a   b o m b a   e x p l o t a
Els jugadors se la passen, un, ulls tapats, diu “ja”. Qui la té perd
 

6   Jocs  de  cons
 
T o m b a r   a n a n t   i   e n   t o r n a n t
Qui en tomba primer una filera, guanya
 
L l u i t a   d i n s   u n   c e r c l e
Joc de dos
 
G i m c a n a   e n   b i c i c l e t a
Cursa cronometrada on els participants han de superar dificultats
 

7    Jocs  amb  objectes  de  drap
 
D e s f e r   e l s   d e u   n u s o s
De tires de drap
 
C o m p e t i r   a m b   b i t l l e s
Per tombar-les es fa servir una pilota de drap
 

8    Jocs  de  baldufes
 
E n s e n y a m e n t   p r à c t i c
S’ensenya la tècnica de fer-les rodar i a fabricar-ne amb diversos materials i la imaginació
Vegeu    el  joc  de  la  baldufa
 
C o m p e t i c i ó   s o b r e   m o q u e t a
S’hi pot fer girar més d’una baldufa per comprovar quina dura més
 

9   Fer  volar  un  estel
 
E n s e n y a m e n t   p r à c t i c
S’ensenya a construir i a fer-lo planejar