Narrador   dels   seus   relats
 
mateu narrador

Clica  i  llegeix
 

1     S o l s   s ó c    u n a   g r a n   b o l a   d e   p o l s
        Vegeu    una  oreneta  (manualitat)        Vegeu    el  curtmetratge
 
2     S a b e r   n o   o c u p a   l l o c     

        Vegeu    una  baldufa  (manualitat)
 
3     E l s   n o s t r e s   a m i c s   e s c o r p i n s
        Vegeu    un  escorpí  (manualitat)
 
4     L e s   t o r t u g u e s   l l e u g e r e s
        Vegeu    una  tortuga  (manualitat)
 
5     L e s   s a r g a n t a n e s   e s c u a d e s
        
Vegeu    una  sargantana  (manualitat)
 
6     L a   c a m i s a   v e r m e l l a
        Vegeu    una  camisa  (manualitat)
 
7     L a  v a c a   p e r d u d a   p e l   c i m
        Vegeu    una  tenda  de  campanya  (manualitat)
 
8   Un  préssec,  si  us  plau     
Vegeu  Una tortuga
 
9   La  girafa  servicial     
Vegeu  Una tortuga
 
10   Un  drac  pelut  de  mal  pelar     
Vegeu  Una tortuga
 
11    El  ninot  de  neu     
Vegeu  Una tortuga
 
12   El  tió  congelat     
Vegeu  Una tortuga
 
13     L a   g r a n   n e v a d a   o   N i t   d e   R e i s     
Vegeu  Una tortuga
 
14   Una  nena  de  xocolata     
Vegeu  Una tortuga
 
15   El  rei  somiatruites     
Vegeu  Una tortuga
 
16     U n s   c a m p a m e n t s   d ‘ e n t r e b a n c s     
Vegeu  Una tortuga
 
17   L’hereu  de  Cal  Porcater     
Vegeu  Una tortuga
 
18   Tres  tigrets  triguen  a  créixer     
Vegeu  Una tortuga
 
19   L’amic  més  gran  del  món     
Vegeu  Una tortuga
 
20   El  fabricant  de  xocolata     
Vegeu  Una tortuga
 
21  La casa de mobles de xocolata     
Vegeu  Una tortuga
 
22   Col·leccionant  papallones     
Vegeu  Una tortuga
 
23   Un  pagès  desesperat     
Vegeu  Una tortuga
 
24   El  ric  més  feliç  del  món     
Vegeu  Una tortuga
 
25   T’ha  sortit  del  cor     
Vegeu  Una tortuga
 
26   L’elefant  juganer     
Vegeu  Una tortuga
 
27   Digues,  vols  guanyar  medalla?     Vegeu  imatge
 
28   L’estel  i  les  abelles  enrabiades     
Vegeu  Una tortuga
 
29   Espavila  i  fes  treballar  el  cap     
Vegeu  Una tortuga
 
30   Concurs  de  pesca  al  gran  riu     
Vegeu  Una tortuga
 
31   El  cavall  abandonat     
Vegeu  Una tortuga
 
32   L’Illa  del  Gegant  Trist     
Vegeu  Una tortuga
 
33   A  caçar  mussols     
Vegeu  Una tortuga
 
34   L’home  de  la  caverna     
Vegeu  Una tortuga
 
35   El  pare  pallassot     
Vegeu  Una tortuga
 
36   No m’ho facis mai més     
Vegeu  Una tortuga
 
37     F e i x u c   f e i x   d e   r i b o t s   d ‘a l z i n a
          
Vegeu  Una tortuga
 
38   Una  noia  molt  eixerida     
Vegeu  Una tortuga
 
39   Cucut,  amaga’t  bé     
Vegeu  Una tortuga
 
40     L a   c o l l a   d e l   p o b l e   v e í     
Vegeu  Uns calçotets
 
41     S e m p r e   m é s   a m i c s     
Vegeu  Un avió
 
42     M a i   h a v í e m   v i s t   u n a   s e r p   t a n   g r a n

           Vegeu  una barraca
 
43     U n a   e x c u r s i ó   b e n   a p r o f i t a d a     
Vegeu  Un ratpenat
 
44     J u g a n t   a   f e r   l a   r a t e t a     
Vegeu  Un mirall
 
45     I n s t i n t   d ‘ i n v e s t i g a d o r     
Vegeu  Una lupa